Φορολογικοί Μηχανισμοί

 

 

SYNTHEX 700

Με πάνω από 15.000 εγκαταστάσεις, ο σειριακός SYNTHEX 700 αποτελεί τη βασική και βέβαιη λύση ΦΗΜ που κυριαρχεί στην αγορά, με:

  • Όλες τις δυνατότητες λογισμικού (τύπου Α ή Β), εκτυπώσεων, υποστήριξης εφαρμογών και λειτουργικών του Synthex 700Ε (ανωτέρω)
  • Ποιότητα και Πιστότητα με Υποστήριξη που αποτελούν τη Κάλλιστη Αξία (Best Value)

 


 PROLINE 650

Ο φορολογικός μηχανισμός PROLINE 650 με το ειδικό λογισμικό υποστήριξης Signature Processor (τύπου Α), προσαρμόζει το μηχανογραφημένο λογιστήριο στη νέα νομοθεσία και εξασφαλίζει - ευκολία στην εγκατάσταση - φιλικό περιβάλλον στον χρήστη - πρόσθετη ασφάλεια δεδομένων - προσαρμογή σε ιδιαίτερες ανάγκες - Δεν απαιτεί μετατροπή ή αναβάθμιση της εμπορικής εφαρμογής - Δεν δεσμεύει σε μελλοντική αλλαγή της εμπορικής εφαρμογής

 


ALGOBOX PLUS

Φορολογικός Μηχανισμός τύπου Α και Β. Σύνδεση με ολα τα Έμπορικά προγράμματα της αγοράς. Σύνδεση Ethernet, USB, Serial.