Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρία Infodata ιδρύθηκε το 2004 από τον Άκη Μεσσιάν, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφορικής για χώρους Τουρισμού και Μαζικής εστίασης, την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε λογιστικά γραφεία, καθώς και εμπορικές επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής πώλησης. Η εξειδίκευση στο της πληροφορικής, μας καταστεί από τις πιο ανταγωνιστικές εταιρείες στα Ιόνια Νησιά και Βόρεια Ελλάδα. Η πιστότητα των πελατών της και η συνεχής επέκταση του πελατολογίου επιβεβαιώνει τον επαγγελματισμό και την υψηλή τεχνική κατάρτιση των στελεχών της εταιρίας.